Hệ thống xử lý nước thải công nghệ thẩm thấu ngược ở Đồng Nai

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ thẩm thấu ngược ở Đồng Nai: Cụ thể, hệ thống xử lý nước thải tập trung này đã được đầu tư hoàn chỉnh gồm: hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải. Nước thải sau xử lý được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nhà máy này sử dụng công nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ lọc RO – hay còn gọi công nghệ thẩm thấu ngược.

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ thẩm thấu ngược ở Đồng Nai

Công nghệ thẩm thấu ngược chuẩn quốc tế sẽ giúp bảo vệ an toàn và môi trường sống của người dân xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Công ty AB Mauri Việt Nam đã triển khai vận hành nhà máy xử lý nước thải với công nghệ lọc RO – hay còn gọi công nghệ thẩm thấu ngược chuẩn quốc tế, tại xã La Ngà huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nhằm bảo vệ an toàn và môi trường sống của người dân nơi đây.

 Hệ thống xử lý nước thải công nghệ thẩm thấu ngược ở Đồng Nai00

Cụ thể, hệ thống xử lý nước thải tập trung này đã được đầu tư hoàn chỉnh gồm: hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải. Nước thải sau xử lý được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nhà máy này sử dụng công nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ lọc RO – hay còn gọi công nghệ thẩm thấu ngược. Công nghệ này hoạt động theo nguyên lý thẩm thấu ngược tự động xử lý và loại bỏ hoàn toàn chất có hại trong nước như: thuốc diệt côn trùng, chất phóng xạ, vi-rút, amoniac, các độc tố có nguồn gốc Nitơ. Đặc biệt, hệ thống lọc RO xử lý được hoàn toàn những kim loại nặng trong nước: Mn, Cu, Pb, Hg, As…

Chất lượng nước thải sau xử lý được Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai giám sát và theo dõi thông qua hệ thống quan trắc tự động. Các thông số như độ pH, TSS, lưu lượng, độ màu, COD, nhiệt độ trong nước thải luôn được theo dõi 24/7 và Sở sẽ lấy thông số mỗi 5 phút/lần. Chất lượng nước thải sau xử lý bằng công nghệ thẩm thấu ngược đạt tiêu chuẩn cột A (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT).

Năm 2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt hồ Trị An (795/GP-UBND ngày 18-3-2019) cho công ty AB Mauri Việt Nam nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất. Ngoài phục vụ cho nhu cầu sản xuất công ty cũng có kế hoạch chia sẻ miễn phí nguồn nước sạch này cho cộng đồng địa phương. Đây cũng là cách để giải quyết phần nào sự thiếu hụt nước sạch của người dân La Ngà trong mùa khô.

Related Posts