Trường hợp nào thì xe ô tô không được đi đăng kiểm- kiểm định?

Trường hợp nào thì xe ô tô không được đi đăng kiểm- kiểm định?

Trường hợp nào thì xe ô tô không được đi đăng kiểm- kiểm định? Với những người đã sử dụng ôtô nhiều năm, việc đi đăng kiểm ôtô theo định kỳ… Read more