Thanh hóa, nhà máy nước sạch cho dần đầu tư trăm tỉ tạm dừng thi công

Thanh hóa, nhà máy nước sạch cho dần đầu tư trăm tỉ tạm dừng thi công

Thanh hóa, nhà máy nước sạch cho dần đầu tư trăm tỉ tạm dừng thi công:  Ngày 30/10/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà… Read more
Huda: tài trợ chương trình mang “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” 1

Huda: tài trợ chương trình mang “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”

Huda: tài trợ chương trình mang “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”: Trong quá trình thực hiện, bám sát tình hình thực tế, đội ngũ thi công đã… Read more