Đà Nẵng tăng cường kiểm soát nguồn xả thải các nhà hàng, khách sạn

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát nguồn xả thải các nhà hàng, khách sạn: Cụ thể, các Sở TN&MT, Sở Xây dựng, UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn xem xét xử lý các trường hợp vi phạm về môi trường. Trong đó Sở TN&MT có kế hoạch điều tra về thoát nước, sử dụng nước ngầm, việc đấu nối nước thải và bảo vệ môi trường tại các nhà hàng, khách sạn. Sở Xây dựng có trách nhiệm giao đơn vị thoát nước rà soát tình trạng đấu nối của các cơ sở đang hoạt động để có hướng dẫn thực hiện.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát nguồn xả thải các nhà hàng, khách sạn

UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát nguồn xả thải đối với nhà hàng, khách sạn khu vực ven biển phía đông thành phố. Theo đó, yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát tình trạng đấu nối hệ thống xử lý, thu gom nước thải của các cơ sở nhà hàng, khách sạn đang hoạt động, nhất là khu vực ven biển.

Cụ thể, các Sở TN&MT, Sở Xây dựng, UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn xem xét xử lý các trường hợp vi phạm về môi trường. Trong đó Sở TN&MT có kế hoạch điều tra về thoát nước, sử dụng nước ngầm, việc đấu nối nước thải và bảo vệ môi trường tại các nhà hàng, khách sạn. Sở Xây dựng có trách nhiệm giao đơn vị thoát nước rà soát tình trạng đấu nối của các cơ sở đang hoạt động để có hướng dẫn thực hiện.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát nguồn xả thải các nhà hàng, khách sạn 1

Thời gian triển khai giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 7/2019 đến hết ngày 30/12/2019 đối với cơ sở quy mô lớn thuộc đối tượng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, và năm 2020 sẽ triển khai cho các cơ sở quy mô nhỏ.

Đối với 320 cơ sở đã phát phiếu điều tra, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục thu thập, cập nhật xử lý kết quả, thực hiện các giải pháp quản lý và báo cáo kết quả về UBND thành phố. Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Liên quan đến tình trạng xả thải khu vực ven biển, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thừa nhận tình trạng quá tải hệ thống xử lý nước thải ven biển đang là thách thức lớn của Đà Nẵng. Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ nhà hàng, khách sạn, dự án không chấp hành quy định bảo vệ môi trường.

Related Posts