Đồng Nai: 98% nước thải đô thị chưa được xử lý

Đồng Nai: 98% nước thải đô thị chưa được xử lý: Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh chỉ có 1 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đi vào hoạt động. Đó là Trạm xử lý nước thải số 1, giai đoạn 1A đặt tại P.Hố Nai, có công suất tối đa 3 ngàn m3/ngày đêm. Theo thiết kế ban đầu, trạm sẽ xử lý nước thải sinh hoạt cho các phường: 

Đồng Nai: 98% nước thải đô thị chưa được xử lý

Theo thống kê của ngành chức năng, tổng lượng nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh khoảng 289 ngàn m3/ngày đêm. Trong đó, TP.Biên Hòa 116 ngàn m3/ngày đêm, TP.Long Khánh 15,5 ngàn m3/ngày đêm, còn lại các đô thị khác. Hiện chỉ có khoảng 3 ngàn m3 nước thải sinh hoạt ở TP.Biên Hòa được thu gom, xử lý mỗi ngày (chiếm hơn 1%), hơn 98% còn lại đang được xả trực tiếp ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm.

Quảng Bình: nhiều huyện nuôi tôm chưa đảm bảo hệ thống xử lý nước thảiảnh minh hoạt

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh chỉ có 1 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đi vào hoạt động. Đó là Trạm xử lý nước thải số 1, giai đoạn 1A đặt tại P.Hố Nai, có công suất tối đa 3 ngàn m3/ngày đêm. Theo thiết kế ban đầu, trạm sẽ xử lý nước thải sinh hoạt cho các phường: Tân Biên, Tân Hòa, Hố Nai, tuy nhiên chưa có hệ thống đường ống dẫn nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình đến trạm bơm nên trạm này bơm nước từ suối Săn Máu lên xử lý sau đó xả ngược ra môi trường. Trung bình mỗi ngày, trạm xử lý khoảng 3 ngàn m3 nước, bằng 1/10 tổng lượng nước thải sinh hoạt đổ ra suối Săn Máu.

Theo kế hoạch, tỉnh đang triển khai giai đoạn 1B, nâng công suất xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải số 1 lên 9,5 ngàn m3/ngày đêm và xây dựng giai đoạn 2, nâng công suất xử lý lên 19 ngàn m3/ngày đêm. Đầu tư tuyến ống thu gom nước thải của các hộ dân. Cùng với đó, TP.Biên hòa đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tại P.Tam Hiệp.

Related Posts