Nghiên cứu dự án thu trữ, xử lý nước mưa, nước mặt phục vụ dân sinh

Nghiên cứu dự án thu trữ, xử lý nước mưa, nước mặt phục vụ dân sinh: Hiện nay, các tỉnh Tây Bắc tồn tại nhiều loại hình công trình thu, trữ phục vụ dân sinh như cấp nước tự chảy bằng hệ thống bể, cấp nước tự chảy bằng hệ thống hồ chứa hoặc đập dâng, hồ treo, bể nước mưa, lu, téc và bi chứa nước. Các công trình này đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, hiệu quả đem lại chưa thực sự cao.

Nghiên cứu dự án thu trữ, xử lý nước mưa, nước mặt phục vụ dân sinh

KHPTO – Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý trong thu trữ nước mưa và nước mặt phục vụ dân sinh vùng Tây Bắc do Viện khoa học thủy lợi Việt Nam chủ trì, đã đưa ra được các giải pháp công nghệ phục vụ thu, trữ, xử lý nguồn nước mưa, nước mặt phù hợp với điều kiện địa phương để phục vụ dân sinh; xây dựng được các mô hình quản lý các hệ thống cấp nước theo hướng bền vững; áp dụng mô hình thử nghiệm và đề xuất giải pháp nhân rộng.

Hiện nay, các tỉnh Tây Bắc tồn tại nhiều loại hình công trình thu, trữ phục vụ dân sinh như cấp nước tự chảy bằng hệ thống bể, cấp nước tự chảy bằng hệ thống hồ chứa hoặc đập dâng, hồ treo, bể nước mưa, lu, téc và bi chứa nước. Các công trình này đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, hiệu quả đem lại chưa thực sự cao.

Nghiên cứu dự án thu trữ, xử lý nước mưa, nước mặt phục vụ dân sinh 1

Chính vì vậy, TS. Nguyễn Hồng Trường, Viện khoa học thủy lợi Việt Nam đề xuất cần có sự đầu tư đồng bộ về các dự án thu, trữ, xử lý nước đã phục vụ sinh hoạt cho các đối tượng sử dụng khác nhau đảm bảo theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt; lựa chọn loại hình công trình thu trữ phù hợp với điều kiện tự nhiên và hạ tầng sẵn có của địa phương; lựa chọn vật liệu cấu thành ngay tại bản địa để dễ áp dụng và nhận rộng.

Tại Trường mầm non Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, trước đây nhà trường rất khó khăn vì nguồn nước trên núi lấy về khan hiếm vào mua khô, sau đó nhà trường phải mua của dân gần 10 năm. Sau khi được Viện khoa học thủy lợi cung cấp mô hình thử nghiệm, trường đã có nguồn nước ổn định, tiết kiệm chi phí và hợp vệ sinh.

Xem thêm bài: Than hoạt tính nghệ an

Ông Hà Kim Oanh, phó giám đốc Sở NNPTNT Bắc Kạn đánh giá “95% dân số vùng nông thôn tại tỉnh Bắc Kạn đã được cấp nước sinh hoạt, tuy nhiên, các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng từ lâu và chưa được ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nên tiêu chuẩn nước chưa cao. Chính vì vậy, việc tích trữ và xử lý nguồn nước bằng cách tiến bộ khoa học, kỹ thuật là hết sức cần thiết để thích ứng với tình trạng khan hiếm nước sạch do biến đổi khí hậu và trước mắt là để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân”.

Related Posts