Tăng cường xử lý nước rỉ rác tại Đà Nẵng phát triển đô thị xanh, sạch đẹp

Tăng cường xử lý nước rỉ rác tại Đà Nẵng phát triển đô thị xanh, sạch đẹp: Bên cạnh đó, hoàn thành hồ sơ lắp đặt quan trắc nước thải tự động, liên tục và tích hợp vào thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, xác nhận theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và hoàn thành trong tháng 12/2019. Trường hợp xảy ra các sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng.

Tăng cường xử lý nước rỉ rác tại Đà Nẵng phát triển đô thị xanh, sạch đẹp

Nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng tăng cường việc giám sát vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn trong suốt quá trình hoạt động.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý chất thải, chất lượng nước rỉ sau xử lý ra môi trường xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn; tiếp nhận phản ánh có liên quan và trực tiếp phản hồi đến cử tri, chính quyền địa phương và cơ quan thông tin; triển khai lắp đặt thiết bị đo thông số DO tại bể Anoxic, khẩn trương lập phương án nạo vét bùn từ các hồ yếm khí để tăng thể tích chứa của các bể và hoàn thành trong tháng 3/2020.

Những nguy hại của nước bị nhiễm dầu khi chưa được xử lý 3

Bên cạnh đó, hoàn thành hồ sơ lắp đặt quan trắc nước thải tự động, liên tục và tích hợp vào thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, xác nhận theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và hoàn thành trong tháng 12/2019. Trường hợp xảy ra các sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng thông tin: Thành phố đã yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng lắp đồng hồ đo lưu lượng nước rỉ đầu vào để chuyển giao cho đơn vị vận hành để xử lý; xây dựng quy trình vận hành bơm phối hợp khi chuyển giao nước rỉ cho đơn vị xử lý, hoàn thành trong tháng 12/2019. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng (đơn vị thi công) phủ bạt các hộc rác chôn lấp nhằm giảm thiểu lượng nước mưa xâm nhập, đúng tiến độ thi công, đảm bảo việc tiếp nhận rác bình thường đối với hộc rác hiện trạng…

Bãi rác Khánh Sơn nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hiện mỗi ngày có khoảng hơn 1.000 tấn rác thải của thành phố được thu gom đem về đây để xử lý. Tuy nhiên, rác xử lý tại đây chủ yếu chôn lấp, phủ bạt nên khó tránh khỏi tình trạng ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực xung quanh bãi rác. Hiện thành phố Đà Nẵng đang xúc tiến xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải tại khu vực này.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng có trách nhiệm rà soát tổng thể và gia cố, cải tạo tường bao các hồ lưu chứa nước rỉ, tuyệt đối không để nước rỉ chưa qua xử lý thấm, chảy ra ngoài môi trường, hoàn thành trong tháng 3/2020.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần kỹ thuật Seen, đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác, thực hiện theo đúng cam kết với thành phố Đà Nẵng; phải cập nhật theo dõi cơ sở dữ liệu theo chuỗi để có minh chứng khoa học và đưa ra các phương án xử lý sự cố rất cụ thể. Bên cạnh đó, phối hợp, theo dõi lưu lượng nước rỉ rác về hệ thống xử lý trong thời gian thực hiện phủ bạt, báo cáo số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi kiểm tra; xây dựng quy trình vận hành hệ thống cho mùa mưa và mùa khô theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, hoàn thành trong tháng 12/2019.

 

Related Posts