TP.HCM: phí bảo vệ môi trường thay thế tên gọi là giá dịch vụ thoát nước & xử lý nước thải

TP.HCM: phí bảo vệ môi trường thay thế tên gọi là giá dịch vụ thoát nước & xử lý nước thải: Theo đánh giá, phương án 2 được cho là khả thi nhất. Với mức đề xuất theo phương án 2, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải được áp dụng từ năm 2020 sẽ có mức thu như sau: Nếu tính theo giá nước sạch trung bình năm 2020 tại TP.HCM là 9.590 đồng/m3 thì người dân sẽ chịu 15% của mức giá nước trên để chi trả cho giá dịch vụ thoát nước (khoảng 1.439 đồng).

TP.HCM: phí bảo vệ môi trường thay thế tên gọi là giá dịch vụ thoát nước & xử lý nước thải

Hiện nay người sử dụng nước trên địa bàn thành phố ngoài trả tiền mua nước sạch còn phải đóng 10% VAT và 10% phí bảo vệ môi trường (thu trên đơn giá nước sạch).

TP.HCM: dự kiến đóng phí thoát nước thay cho phí bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Theo tờ trình của Sở Xây dựng, phí bảo vệ môi trường sẽ được thay thế bằng tên gọi là giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. Cách thu vẫn dựa vào đơn giá sử dụng nước của mỗi hộ dân. Về mức thu cụ thể, Sở Xây dựng đề xuất 3 phương án để thành phố duyệt.

  • Phương án 1: Lấy theo giá nước sạch năm 2019, phí bảo vệ môi trường 10%. Từ năm 2020 đến 2024 mức thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tăng thêm 3% mỗi năm. Đây được đánh giá là mức tăng thấp.
  • Phương án 2: Lấy theo giá nước sạch năm 2019, phí bảo vệ môi trường 10%. Từ năm 2020 đến 2024 mức thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tăng thêm 5% mỗi năm. Đây được đánh giá là mức tăng trung bình.
  • Phương án 3: Lấy theo giá nước sạch năm 2019, phí bảo vệ môi trường 10%. Năm 2020 mức thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải bằng 20% giá nước sạch. Từ năm 2021-2024 mức thu tăng 5% mỗi năm. Đây là phương án tăng cao, tương tự mức đề xuất của thành phố Hà Nội.

Theo đánh giá, phương án 2 được cho là khả thi nhất. Với mức đề xuất theo phương án 2, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải được áp dụng từ năm 2020 sẽ có mức thu như sau: Nếu tính theo giá nước sạch trung bình năm 2020 tại TP.HCM là 9.590 đồng/m3 thì người dân sẽ chịu 15% của mức giá nước trên để chi trả cho giá dịch vụ thoát nước (khoảng 1.439 đồng).

Cứ theo lộ trình tăng mỗi năm 5%, đến năm 2024 giá trung bình cho 1m3 nước khoảng 12.107 đồng thì người dân phải chịu mức phí cho dịch vụ thoát nước là 4.237 đồng (tương đương 35%). Ví dụ thực tế một hộ gia đình mỗi tháng sử dụng hết 1 triệu đồng tiền nước sẽ phải đóng thêm khoảng 450.000 tiền thuế phí vào năm 2024, tức 45% bao gồm phí thoát nước và thuế VAT.

Related Posts