Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất phương án tăng mức xử lý nước thải lên 5%

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất phương án tăng mức xử lý nước thải lên 5%: Theo sở này, phương án 2 là khả thi nhất. Trong năm 2019, Nhà nước thu phí bảo vệ môi trường bằng 10% giá nước sạch, đến năm 2020 sẽ thu phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải bằng 15% giá nước sạch. Năm 2024, mức thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải bằng 35% giá nước sạch là 4.237 đồng. Cộng với lộ trình tăng giá nước, đến năm 2014, người dân sử dụng một mét khối nước sẽ trả khoảng 16.500 đồng (chưa tính thuế giá trị gia tăng).

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất phương án tăng mức xử lý nước thải lên 5%

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, đến năm 2024, người dân sử dụng một mét khối nước sạch sẽ trả 4.327 đồng cho dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.  Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2024. Sở Xây dựng đưa ra ba phương án tăng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải từ nay đến năm 2024. Cụ thể: tăng 3% mỗi năm; tăng 5% mỗi năm; năm 2020 thu bằng 20% giá nước sạch, mỗi năm tăng thêm 5%.

xử lý nước nghệ an, xử lý nước ở vinh, xử lý nước tại tp vinh, xử lý nước thải ở vinh, xử lý nước giếng khoan ở vinh, xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải sinh hoạt ở vinh, xử lý nước thải sinh hoạt nghệ anảnh minh họa

Theo sở này, phương án 2 là khả thi nhất. Trong năm 2019, Nhà nước thu phí bảo vệ môi trường bằng 10% giá nước sạch, đến năm 2020 sẽ thu phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải bằng 15% giá nước sạch. Năm 2024, mức thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải bằng 35% giá nước sạch là 4.237 đồng. Cộng với lộ trình tăng giá nước, đến năm 2014, người dân sử dụng một mét khối nước sẽ trả khoảng 16.500 đồng (chưa tính thuế giá trị gia tăng).

Theo Sở Xây dựng, mức giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên đã được tính theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ và mức lợi nhuận hợp lý. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tổ chức thu phí này và được giữ lại 1% tổng mức thu để trang trải chi phí đi thu. Phần còn lại sau khi đóng thuế sẽ đưa vào ngân sách để đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước. Sở này cũng cho hay, mức tăng này không ảnh hưởng đến đời sống của đại bộ phận nhân dân TP, đồng thời bù đắp chi phí do ngân sách của TP phải bỏ ra để duy tu hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Related Posts